parkinson-1000x531

Parkinson

Heeft u moeite met het vinden van de juiste woorden? Raakt u regelmatig de draad van het verhaal kwijt? Bent u minder goed verstaanbaar? Of heeft u problemen met eten, drinken en/of slikken? Onze logopedist Jos de Visser onderzoekt welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, uitspraak, eten en drinken. Ze helpt u bij het verbeteren en in stand houden van de communicatie.

 

Voor wie is logopedie bedoeld?

De logopedist behandelt en begeleidt Parkinsonpatiënten met spraak- en/of taalproblemen:

  • zachte en hese stem
  • monotoon stemgeluid
  • mompelende uitspraak
  • woordvindingsproblemen
  • speekselverlies
  • kauw- en slikproblemen

 

Behandeltraject logopedie

Nadat u door uw behandelend arts naar de logopedist bent verwezen, maakt de logopedist een afspraak voor een logopedisch onderzoek. Het onderzoek begint met het stellen van vragen over uw klachten en bestaat verder uit een onderzoek naar: kwaliteit en luidheid van de stem, kwaliteit van de articulatie, patroon en volume van de ademhaling, melodie en tempo van het spreken, mimiek, kauwen en slikken, verlies van speeksel en de mogelijkheden om uw klachten door middel van oefenen te verminderen.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, geeft de logopedist een behandeladvies dat is afgestemd op uw problematiek, maar ook op uw mogelijkheden en de mogelijkheden van uw partner of mantelzorger.

Meestal wordt gewerkt volgens de PLVT (Pitch Limited Voice Treatment), een methode om in relatief korte tijd het spreken beter verstaanbaar te maken. Bij kauw- en slikproblemen werkt de logopedist nauw samen met een diëtist.

 

Duur van de behandeling   

De duur van de behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en belastbaarheid. De logopedist kan ook bij u thuis komen.

 

Maak een afpraak

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 06 44 023 111 of contact opnemen via onderstaand formulier.

Verzenden