1644249c-d7d7-462a-8b20-3915d1e203ef-1000x531

Behandeling van taalproblemen

In de eerste vijf jaar van hun leven leren kinderen omgaan met taal. De taalontwikkeling verloopt bij ieder kind anders. Wanneer de taalontwikkeling van uw kind minder snel of soepel verloopt, kan dat van invloed zijn op de rest van de ontwikkeling. Kinderen hebben namelijk taal nodig om goed contact te kunnen leggen met uw omgeving.


Wat zijn veelvoorkomende taalproblemen bij kinderen?

  • Minder praten dan leeftijdsgenoten;
  • Vaak over woorden struikelen;
  • Slechte verstaanbaarheid;
  • Korte of kromme zinnen maken.

Oorzaken van taalproblemen

Een achterstand in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Een aantal voorbeelden staan hieronder beschreven.

  • Een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij kinderen met een TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Daardoor kan het kind grote moeite hebben met praten en/of het begrijpen van taal. Een TOS zegt niets over de intelligentie van het kind.
  • Een taalachterstand. Kinderen met een taalachterstand spreken anders dan leeftijdsgenootjes. Ze maken bijvoorbeeld korte of kromme zinnen of moeten vaak nadenken over een woord.
  • Een meertalige opvoeding. Bij een meertalige opvoeding worden twee of meer talen afwisselend aangeboden. Als er van één van die talen niet genoeg taalaanbod is voor het kind, kunnen er taalproblemen ontstaan. Zo kan de uitspraak van bepaalde woorden lastig zijn voor het kind. 

De behandeling van taalproblemen

Kinderen met taalproblemen kunnen goed geholpen worden door een logopedist. De logopedist observeert het taalgebruik van het kind en stelt samen met de ouders een behandelplan op om het kind te helpen zich beter te uiten en de taalontwikkeling te stimuleren.

 

Wat kan Logopedie Rijnmond voor uw kind doen?

Maakt u zich zorgen over de taalontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met Logopedie Rhoon-Slinge. Onze logopediepraktijk is gespecialiseerd in logopedie voor kinderen. Ook als u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u gerust contact opnemen.

Goed om te weten: logopediebehandelingen vallen onder de basiszorgverzekering en worden dus volledig vergoed. Bij logopedie voor kinderen hoeft u ook geen eigen risico te betalen.

 

 

Maak een afpraak

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 06 44 023 111 of contact opnemen via onderstaand formulier.

Verzenden