Taal-in-Blokjes-film-methode-1

Behandeling van kinderen met leesproblemen en/of spellingsproblemen

Wist u dat logopedie ook kan helpen bij lees- en spellingsproblemen? Voor veel kinderen is het leren lezen en spellen een uitdaging. Problemen met lezen en spellen kunnen al in de kleuterklas aan het licht komen. Door tijdig aan de slag te gaan met logopedie, kan uw kind in groep drie beter beginnen aan het leren lezen. Maar ook als u kind al in een hogere groep zit, kan een logopediste helpen met het leren lezen, spellen en begrijpend lezen.

Wat zijn veel voorkomende lees- en spellingsproblemen?

Het kan lastig zijn om lees- en spellingsproblemen al in een vroeg stadium te ontdekken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden die kunnen duidelijk op dergelijke problemen.

  • Groep 2: moeite met het hakken en plakken van woorden
  • Groep 3: ‘hius’ schrijven in plaats van ‘huis’
  • Groep 4: moeite hebben met het toepassen van de spellingsregels
  • Traag lezen en/of veel fouten maken bij het lezen.

Heeft mijn kind dyslexie?

Kinderen met dyslexie hebben meer moeite met spellen, lezen en schrijven dan verwacht mag worden wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd en het onderwijsniveau. Omdat logopedisten vaak al vroeg werken met jonge kinderen, kunnen zij risicofactoren van dyslexie opmerken.

Als dyslexie veel in uw familie voorkomt en u twijfel of uw kind ook dyslexie heeft, is het verstandig om hier in een vroeg stadium door een logopedist naar te laten kijken. Wanneer er vroeg begonnen wordt met begeleiding, kunnen de problemen verkleind worden.

Mijn kind heeft moeite met horen

Wanneer uw kind moeite heeft met horen, bijvoorbeeld het vaak niet goed verstaan van mensen, een zwakke luistervaardigheid of zwakke muzikale vaardigheden, kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblemen. Dit zijn problemen met het verwerken van klanken, spraak en geluid. Deze problemen komen bij twee tot drie procent van de kinderen voor.

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen, wanneer zij niet behandeld worden, spraak-, taal- en leerproblemen veroorzaken.

Wat kan Logopedie Rijnmond voor uw kind doen?

Maakt u zich zorgen over het lezen, spellen of horen van uw kind? Neem dan contact op met Logopedie Rhoon-Slinge. Een van onze ervaren logopedisten kijkt samen met u naar de ontwikkeling van uw kind. De logopediste kan advies geven over de beste behandelmethode.

Ook als u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u gerust contact opnemen.

Goed om te weten: logopediebehandelingen vallen onder de basiszorgverzekering en worden dus volledig vergoed. Bij logopedie voor kinderen hoeft u ook geen eigen risico te betalen.

 

Maak een afpraak

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 06 44 023 111 of contact opnemen via onderstaand formulier.

Verzenden