Eline-700x700

Mijn naam is Eline en ik ben werkzaam als allround logopediste op basisschool SBO ‘De
Koppeling’. Daarbij beheer ik vanaf september 2022 de Social Media accounts.

 

Opleiding:
Logopedie – Hogeschool Rotterdam

 

Logopedist sinds:
juli 2010

 

Wekelijkse aanwezigheid:
Maandag, donderdag en vrijdag

 

Specialismes en nascholingen:

 • 2010: DTL, verslaglegging en ICF
 • 2012: Fonologie, onderzoek en behandeling
 • 2013: Werken met Incura
 • 2013: Connect klanken en letters en Connect woordherkenning
 • 2015: Taal in Blokjes
 • 2015: Taalstoornissen bij meertalige kinderen
 • 2015: Stagebegeleidingscursus
 • 2016: Autismespectrumstoornis
 • 2017: Spel in de Logopedie
 • 2018: Borstvoedingscursus
 • 2019: TOS in het onderwijs
 • 2020: Update TOS
 • 2021: Lees- en spellingsproblemen
 • 2022: Logopedie en begrijpend lezen bij kinderen met TOS
 • 2022: Logopedische behandeling van oudere kinderen met TOS
 • 2023: Floorplay

 

Na mijn afstuderen heb ik in de vrije vestiging gewerkt en op vele scholen. Op dit moment
werk ik enkel nog op een school.
Ik behandel kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, afwijkende
mondgewoonten, moeilijkheden met auditieve vaardigheden, lees- en schrijfproblematiek
en adem-stemproblematiek. Ik ben lid van de logopedievakvereniging NVLF en sta
ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ik vind het belangrijk om een goede band op te bouwen met de cliënt en zijn/haar omgeving,
omdat dit een goede basis vormt voor het slagen van de behandeling en het behalen van de
gewenste doelen en resultaten. Het is een mooie uitdaging om, op een creatieve manier, per
cliënt een geschikte behandelmethode en/of benaderingswijze te bieden. Dit is dan ook de
reden waarom het werken met kinderen ontzettend leuk blijft. Elk kind is uniek!

Maak een afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 06 44 023 111 of contact opnemen via onderstaand formulier.

Verzenden