prompt-2-1000x531

Behandeling van spraakproblemen

Het tempo waarop kinderen leren praten, is bij ieder kind anders. Wanneer de spraakontwikkeling van een kind wat trager verloopt, kan logopedie behulpzaam zijn.

Spraakproblemen kunnen zich voordoen in verschillende vormen. Zo kan een kind bijvoorbeeld niet goed verstaanbaar zijn, slissen of lispelen, of bepaalde klanken (nog) niet maken.

 

Het effect van spraakproblemen op de ontwikkeling van uw kind

Wanneer uw kind moeite heeft met spreken, heeft dat invloed op de rest van de ontwikkeling. Door spraakproblemen vinden kinderen het vaak lastig om contact te leggen met andere kinderen en volwassenen. Dit staat een goede en prettige ontwikkeling in de weg.

 

Verschillende soorten spraakproblemen

Er zijn verschillende soorten spraakproblemen die kinderen kunnen hebben, waarmee logopedie hulp kan bieden. De meest voorkomende problemen beschrijven wij hieronder.

Een vertraagde spraakontwikkeling
Bij een vertraagde spraakontwikkeling blijft de spraak van het kind duidelijk achter op de spraak van leeftijdsgenootjes. Een kind kan bijvoorbeeld bepaalde klanken nog niet goed maken of verwisselen met andere klanken. Dit zorgt ervoor dat kinderen met een vertraagde spraakontwikkeling slechter verstaanbaar zijn. Een vertraagde spraakontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben, zoals afwijkingen in de tong, lippen of het gehemelte. Ook een verminderd gehoor of verstandelijke beperking kunnen oorzaken zijn.

Slissen of lispelen
Bij slissen of lispelen wordt het spreken onduidelijk: vaak worden de /s/ of andere klanken zoals /t/, /d/, /n/ of /l/ verkeerd uitgesproken. Dit komt doordat het kind met de tong tussen of tegen de tanden aan praat. Slissen en lispelen hangen vaak samen met afwijkende mondgewoonten en kunnen ervoor zorgen dat het kind zich minder goed verstaanbaar kan maken.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie
Verbale ontwikkelingsdyspraxie is een spraakstoornis die te maken heeft met verkeerde bewegingen van de mond. Kinderen met deze stoornis hebben problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de mondbewegingen die nodig zijn voor het spreken. Hierdoor zijn bepaalde klanken die het kind maakt niet goed herkenbaar.

 

Hoe logopedie kan helpen bij spraakproblemen

Kinderen met spraakproblemen kunnen onderzocht worden door een logopedist. De logopedist stelt vast om welk spraakprobleem/welkespraakproblemen het gaat en zoekt naar de oorzaak. Het kind oefent bij de logopedist en krijgt ook oefeningen mee om samen met de ouder(s) thuis te oefenen. Door de spraakontwikkeling te stimuleren, ervaart het kind minder frustraties tijdens het spreken.

Wat kan Logopedie Rijnmond voor uw kind doen?

Heeft uw kind last van spraakproblemen? Neem dan contact op met Logopedie Rhoon-Slinge. Wij zijn gespecialiseerd in logopedie voor (jonge) kinderen. Een van onze ervaren logopedisten observeert uw kind en overlegt met u en uw kind over een behandelplan.

Ook als u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u gerust contact opnemen.

Goed om te weten: logopediebehandelingen vallen onder de basiszorgverzekering en worden dus volledig vergoed. Bij logopedie voor kinderen hoeft u ook geen eigen risico te betalen.

 

Maak een afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen op 06 44 023 111 of contact opnemen via onderstaand formulier.

Verzenden